top of page
Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych - Chomej_lab

1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Polityka Prywatności”) dotyczy danych osobowych zbieranych przez stronę internetową https://www.chomejlab.com/ (dalej: „Strona”), zarządzaną przez Chomej_lab (dalej: „Administrator”). Polityka ta została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Chomej_lab. Dane kontaktowe Administratora: [wprowadź dane kontaktowe, np. adres e-mail, adres siedziby].

3. Zakres i Cel Przetwarzania Danych Osobowych
Dane osobowe są zbierane w celach:

    realizacji umów zawartych za pośrednictwem Strony,
    marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
    odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy.

Rodzaje danych osobowych przetwarzanych to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

4. Podstawa Prawna Przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

    zgoda osoby, której dane dotyczą,
    konieczność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
    prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora.

5. Odbiorcy Danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji umów, obsługi IT, marketingu.

6. Okres Przechowywania Danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do czasu wycofania zgody.

7. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

  •     dostępu do swoich danych,

  •     sprostowania danych,

  •     usunięcia danych,

  •     ograniczenia przetwarzania,

  •     przenoszenia danych,

  •     wniesienia sprzeciwu,

  •     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

8. Zgłaszanie Naruszeń
W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, osoby te mogą zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Kontakt
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem chomej.pc@gmail.com.

10. Zmiany w Polityce Prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności.

bottom of page